Kryształy Soli

Nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Laureaci nagrody 2017

W 2017 roku laureatem Grand Prix nagrody Kryształy Soli, która trafia do wyjątkowych NGO-sów z całego regionu, zostało Stowarzyszenie Sądecki Elektryk z Nowego Sącza. Organizacja ta w niekonwencjonalny sposób szerzy wiedzę wśród przedstawicieli młodego pokolenia, dba o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, a także szerzy ideę wolontariatu wśród mieszkańców.

Swojego laureata wybrali też internauci, których nagroda trafiła do Hospicjum dla Dzieci Alma Spei w Krakowie. Ponadto, wyróżniono te małopolskie NGO-sy, które są aktywne na różnych innych polach. Doceniono też działalność organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych, ale też instytucje promujące wśród młodych Małopolan zdrowy styl życia, uprawianie sportu czy dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

LAUREAT GRAND PRIX 2017

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
w Nowym Sączu

Laureat Nagrody Grand Prix Kryształy Soli 2017

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nagrodzeni w kategorii Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

laureat 

Stowarzyszenie Filantropów im. Brӧra Hanssona w Krakowiel

Wyróżniony

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”
w Krakowie

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Nagrodzony w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego

LAUREAT 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
w Zatorze

Nagrodzony w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego

WYRÓŻNIONY

Stowarzyszenie Almanachu Muszyny
 (SPAM) w Muszynie

EDUKACJA I NAUKA

Nagrodzeni w kategorii Edukacja i nauka

LAUREAT 

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
w Nowym Sączu

Nagrodzeni w kategorii Edukacja i nauka

WYRÓŻNIONY

Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls”
w Babicach

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Nagrodzeni w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

LAUREAT 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Olkuszu

 Nagrodzeni w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

WYRÓŻNIONY

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Speranza”
w Oświęcimiu

AKTYWIZACJA GOSPOGARCZA I OBYWATELSKA

Nagrodzeni w kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

LAUREAT 

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu

Nagrodzeni w kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

WYRÓŻNIONY

Fundacja Głos Serca w Krakowie

Laureaci w latach poprzednich

Laureaci nagrody 2017

W 2017 roku laureatem Grand Prix nagrody Kryształy Soli, która trafia do wyjątkowych NGO-sów z całego regionu, zostało Stowarzyszenie Sądecki Elektryk z Nowego Sącza. Organizacja ta w niekonwencjonalny sposób szerzy wiedzę wśród przedstawicieli młodego pokolenia, dba o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, a także szerzy ideę wolontariatu wśród mieszkańców.

Swojego laureata wybrali też internauci, których nagroda trafiła do Hospicjum dla Dzieci Alma Spei w Krakowie. Ponadto, wyróżniono te małopolskie NGO-sy, które są aktywne na różnych innych polach. Doceniono też działalność organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych, ale też instytucje promujące wśród młodych Małopolan zdrowy styl życia, uprawianie sportu czy dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

LAUREAT GRAND PRIX 2017

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
w Nowym Sączu

Laureat Nagrody Grand Prix Kryształy Soli 2017

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nagrodzeni w kategorii Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

laureat 

Stowarzyszenie Filantropów im. Brӧra Hanssona w Krakowiel

Wyróżniony

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „KLIKA”
w Krakowie

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Nagrodzony w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego

LAUREAT 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej
w Zatorze

Nagrodzony w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego

WYRÓŻNIONY

Stowarzyszenie Almanachu Muszyny
 (SPAM) w Muszynie

EDUKACJA I NAUKA

Nagrodzeni w kategorii Edukacja i nauka

LAUREAT 

Stowarzyszenie Sądecki Elektryk
w Nowym Sączu

Nagrodzeni w kategorii Edukacja i nauka

WYRÓŻNIONY

Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls”
w Babicach

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Nagrodzeni w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

LAUREAT 

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Olkuszu

 Nagrodzeni w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

WYRÓŻNIONY

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Speranza”
w Oświęcimiu

AKTYWIZACJA GOSPOGARCZA I OBYWATELSKA

Nagrodzeni w kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

LAUREAT 

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” w Wieprzu

Nagrodzeni w kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

WYRÓŻNIONY

Fundacja Głos Serca w Krakowie

LAUREAT GRAND PRIX 2016

Stowarzyszenie Europe4Youth

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Tarnów

Wyróżniony: Fundacja „Promyczek”

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie

Wyróżniony: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu

EDUKACJA I NAUKA

Laureat: Stowarzyszenie AIESEC Komitet Lokalny Kraków

Wyróżniony: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Laureat: Uczniowski Klub Sportowy „WIERTMET” w Libuszy

Wyróżniony: Stowarzyszenie „Młoda Alwernia”

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Laureat: Stowarzyszenie Europe4Youth

Wyróżniony: „Braterstwo” – Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej

LAUREAT GRAND PRIX 2015 Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

Wyróżniony: Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

Wyróżniony: Stowarzyszenie „Raciechowice 2005”

EDUKACJA I NAUKA

Laureat: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Wyróżniony: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Laureat: Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

Wyróżniony: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Laureat: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Wyróżniony: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

LAUREAT GRAND PRIX 2014: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie

KATEGORIA: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Laureat: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
Wyróżnienie: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Tarnowie

KATEGORIA: EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sącz
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży ST.R.I.M

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Laureat: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Homini et Terrae z Zabierzowa

KATEGORIA: AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

Laureat Grand Prix: Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice

Kategoria Polityka Społeczna Zdrowie oraz Działalność na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Laureat: Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach

Kategoria Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

Laureat: Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute (Żydowskie Muzeum Galicji), Kraków

Kategoria Edukacja i Nauka

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Kategoria Sport, Turystyka, Rekreacja, Ekologia oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego

Wyróżnienie: Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice

Kategoria Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska

Laureat: Jurajska Izba Gospodarcza, Zabierzów

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "NADZIEJA", Wieprz

LAUREAT GRAND PRIX 2012:
Fundacja Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Wyróżniony: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Laureat: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
Wyróżniony: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”

EDUKACJA i NAUKA
Laureat: Fundacja Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Wyróżniony: Parafia Św. Jakuba Apostoła

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA
Laureat: Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Kraków
Wyróżniony: Sądecka Organizacja Turystyczna

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Wyróżniony: Fundacja Im. Hetmana Jana Tarnowskiego

LAUREAT GRAD PRIX 2011:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
Wyróżniony: Fundacja "DR CLOWN" (Oddział Kraków)

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Laureat: Fundacja "Edukacyjne Centrum Żydowskie"
Wyróżniony: Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Wyróżniony: Stowarzyszenie MANKO

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Laureat: Krakowski Klub Sportowy "Jura Moto Sport"
Wyróżniony: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"
Wyróżniony: Fundacja Rozwoju Gmin Polskich

NAGRODA GRAND PRIX 2010
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” z Tarnowa

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” ze Starego Sącza
Wyróżnienie: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
Laureat: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
Wyróżnienie: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” z Tarnowa
Wyróżnienie: Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa z Sękowej

SPORT ZDROWIE I TURYSTYKA
Laureat: Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich z Zawoi
Wyróżnienie: Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji

LAUREAT GRAND PRIX 2009
Związek Podhalan w Nowym Targu

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie
Wyróżnienie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
Laureat: Związek Podhalan w Nowym Targu
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież w Krakowie
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA” w Brzesku

SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA
Laureat: Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN w Krakowie

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
Wyróżnienie: Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” w Krakowie

LAUREAT GRAND PRIX 2008
Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Rejestr Dawców Szpiku Kostnego

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Stowarzyszenie "ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie"
Wyróżniony: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"
Wyróżniony: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
Laureat: Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie
Wyróżniony: Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Wyróżniony: Tarnowska Orkiestra Kameralna

EDUKACJA I NAUKA 
Laureat: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie 
Wyróżniony: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA
Laureat: Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Rejestr Dawców Szpiku Kostnego
Wyróżnienie: Sądecka Organizacja Turystyczna,
Wyróżniony: Caritas Diecezji Kieleckiej "Hospicjum im. Bł. S. Bernardyny Jabłońskiej"

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Stowarzyszenie "GOŚCINIEC"
Wyróżniony: Olkuskie Stowarzyszenie "Miasta Partnerskie"

LAUREAT GRAND PRIX
Stowarzyszenia Dziewczęcy Chór Katedralny „PUELLAE ORANTES”

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „SURSUM CORDA”
Wyróżniony: Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjno – Misyjny „MAGNIFICAT”
Wyróżniony: Stowarzyszenie „RES SACRA MISER” w Olkuszu
Wyróżniony: Fundacja Rozwoju Społecznego „DEMOS”

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO”
Wyróżniony: Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego
Wyróżniony: Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
Wyróżniony: Fundacja ARKA
Wyróżniony: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Wolbromiu
Wyróżniony: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „OGNISKO”

POLITYKA PRORODZINNA
Laureat: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
Wyróżniony: Fundacja „Viribus Unitis – Połączonymi Siłami”

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice 
Wyróżniony: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

KULTURA
Laureat: Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór Katedralny „PUELLAE ORANTES”

SPORT, ZDROWIE
Laureat: Stowarzyszenie „Amazonek” w Brzeszczach
Wyróżniony: Uczniowski Klubu Sportowy „Ryter”

TURYSTYKA, REKREACJA
Laureat: Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CYKLISTA”
Wyróżniony: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Tarnowskiej”

ROZWÓJ GOSPODARZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY
Laureat: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Wyróżniony: Niezależne Zrzeszenie Studentów AP w Krakowie

OBYWATEL I PRAWO
Laureat: Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
Wyróżniony: Ochotnicza Straży Pożarna w Barcicach

EKOLOGIA
Wyróżniony: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

LAUREAT GRAND PRIX 2006:
Fundacja „Mam Marzenie”

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”
Wyróżniony: Stowarzyszenie „U Siemachy”

POLITYKA PRORODZINNA
Laureat: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń”
Wyróżniony: Zespół Placówek CARITAS w Proszowicach

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Fundacja „Mam Marzenie”
Wyróżniony: Fundacja im. Brata Alberta

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku
Wyróżniony: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu

KULTURA
Laureat: Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Wyróżniony: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

SPORT, ZDROWIE
Laureat: Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków
Wyróżniony: Małopolskie Zawiązek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

TURYSTYKA, REKREACJA
Laureat: PTTK im. Romana Nitribitta w Krynicy – Zdroju
Wyróżniony: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. Akademii Rolniczej w Krakowie

ROZWÓJ GOSPODARZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY
Wyróżniony: Niezależne Zrzeszenie Studentów AP w Krakowie

OBYWATEL I PRAWO
Laureat: Fundacja „Instytut Studiów Strategicznych”
Wyróżniony: Stowarzyszenie „WIOSNA”

LAUREAT GRAND PRIX 2005:
Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu

POLITYKA SPOŁECZNA:
Laureat: Fundacja Wspólnota Nadziei
Wyróżnienie: Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II

KULTURA:
Laureat: Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”
Wyróżnienie: Oddział Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy-Zdroju

EDUKACJA I NAUKA:
Laureat: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego

SPORT, REKREACJA, ZDROWIE, TURYSTYKA:
Laureat: Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza”
Wyróżnienie: Małopolski Szkolny Związek Sportowy

ROZWÓJ GOSPODARCZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY:
Laureat: Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu