AMICUS HOMINUM

DLA OSÓB, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RZECZ DOBRA INNYCH I SWOJĄ BEZINTERESOWNĄ AKTYWNOŚCIĄ WSPIERAJĄ DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Nagroda ustanowiona w 2006 roku ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka  i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych...

Laureaci nagrody 2017

W 2017 roku Grand Prix nagrody otrzymała 86-letnia lekarka Maria Nowińska, nazywana przez wiele osób „krakowskim Judymem”. O tym, że jest to postać wyjątkowa najlepiej świadczy jej życiorys – Maria Nowińska całe swoje życie poświęciła pomocy innym nie dbając o zdobywanie majątku czy sławy.

Od 47 lat ciągle angażuje się w pomaganie wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Nie jest dla niej przeszkodzą zaawansowany wiek – mieszkanka Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie nie tylko chętnie dzieli się swoją wiedzą, ale angażuje się też w liczne działania wolontaryjne – codziennie pomaga w rozprowadzaniu bezpłatnych lekarstw, opatrunków i sprzętu medycznego, który trafia chociażby do ubogich i najbardziej potrzebujących, w tym także do ludzi bezdomnych. Dzięki niej każdego miesiąca pomoc dociera do niemal 100 osób, tak bardzo potrzebujących wsparcia.

Do Marii Nowińskiej trafiła też nagroda w kategorii działalność filantropijna, w której wyróżniony został także inny dobroczyńca z Krakowa, Janusz Kadela. Nagrodę Amicus Hominum przyznano także w czterech innych kategoriach, takich jak polityka społeczna i prorodzinna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc niepełnosprawnym oraz sport i edukacja. Pełna lista nagrodzonych jest dostępna poniżej.

LAUREAT GRAND PRIX 2017

Maria Nowińska

Laureat Nagrody Grand Prix Kryształy Soli 2017

POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Nagrodzeni w kategorii Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

laureat 

Elżbieta Achinger, Raciborsko

Wyróżniony

Wiesław Susek, Zator

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Nagrodzony w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego

LAUREAT 

Danuta Warszawska-Głąb, Limanowa

Nagrodzony w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego

WYRÓŻNIONY

Danuta Ochał, Kraków

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Nagrodzeni w kategorii Edukacja i nauka

LAUREAT 

Anna Kostulska, Olkusz

Nagrodzeni w kategorii Edukacja i nauka

WYRÓŻNIONY

Wojciech Pyka, Rabka-Zdrój

SPORT I EDUKACJA 

Nagrodzeni w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

LAUREAT 

Eleonora Chmielarska, Bochnia

 Nagrodzeni w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

WYRÓŻNIONY

Anna Mach, Tarnów

DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Nagrodzeni w kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

LAUREAT 

Maria Nowińska, Kraków

Nagrodzeni w kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

WYRÓŻNIONY

Janusz Kadela, Kraków

Laureaci w latach poprzednich

Laureaci nagrody 2017

W 2017 roku Grand Prix nagrody otrzymała 86-letnia lekarka Maria Nowińska, nazywana przez wiele osób „krakowskim Judymem”. O tym, że jest to postać wyjątkowa najlepiej świadczy jej życiorys – Maria Nowińska całe swoje życie poświęciła pomocy innym nie dbając o zdobywanie majątku czy sławy.

Od 47 lat ciągle angażuje się w pomaganie wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Nie jest dla niej przeszkodzą zaawansowany wiek – mieszkanka Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie nie tylko chętnie dzieli się swoją wiedzą, ale angażuje się też w liczne działania wolontaryjne – codziennie pomaga w rozprowadzaniu bezpłatnych lekarstw, opatrunków i sprzętu medycznego, który trafia chociażby do ubogich i najbardziej potrzebujących, w tym także do ludzi bezdomnych. Dzięki niej każdego miesiąca pomoc dociera do niemal 100 osób, tak bardzo potrzebujących wsparcia.

Do Marii Nowińskiej trafiła też nagroda w kategorii działalność filantropijna, w której wyróżniony został także inny dobroczyńca z Krakowa, Janusz Kadela. Nagrodę Amicus Hominum przyznano także w czterech innych kategoriach, takich jak polityka społeczna i prorodzinna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc niepełnosprawnym oraz sport i edukacja. Pełna lista nagrodzonych jest dostępna poniżej.

LAUREAT GRAND PRIX 2017

Maria Nowińska

Laureat Nagrody Grand Prix Kryształy Soli 2017

POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA

Nagrodzeni w kategorii Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

laureat 

Elżbieta Achinger, Raciborsko

Wyróżniony

Wiesław Susek, Zator

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Nagrodzony w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego

LAUREAT 

Danuta Warszawska-Głąb, Limanowa

Nagrodzony w kategorii Ochrona dziedzictwa kulturowego

WYRÓŻNIONY

Danuta Ochał, Kraków

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM

Nagrodzeni w kategorii Edukacja i nauka

LAUREAT 

Anna Kostulska, Olkusz

Nagrodzeni w kategorii Edukacja i nauka

WYRÓŻNIONY

Wojciech Pyka, Rabka-Zdrój

SPORT I EDUKACJA 

Nagrodzeni w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

LAUREAT 

Eleonora Chmielarska, Bochnia

 Nagrodzeni w kategorii Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

WYRÓŻNIONY

Anna Mach, Tarnów

DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA

Nagrodzeni w kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

LAUREAT 

Maria Nowińska, Kraków

Nagrodzeni w kategorii Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

WYRÓŻNIONY

Janusz Kadela, Kraków

LAUREAT GRAND PRIX 2016

Stowarzyszenie Europe4Youth

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Tarnów

Wyróżniony: Fundacja „Promyczek”

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie

Wyróżniony: Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu

EDUKACJA I NAUKA

Laureat: Stowarzyszenie AIESEC Komitet Lokalny Kraków

Wyróżniony: Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Laureat: Uczniowski Klub Sportowy „WIERTMET” w Libuszy

Wyróżniony: Stowarzyszenie „Młoda Alwernia”

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Laureat: Stowarzyszenie Europe4Youth

Wyróżniony: „Braterstwo” – Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej

LAUREAT GRAND PRIX 2015 Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Laureat: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

Wyróżniony: Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Laureat: Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem

Wyróżniony: Stowarzyszenie „Raciechowice 2005”

EDUKACJA I NAUKA

Laureat: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Wyróżniony: Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Laureat: Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

Wyróżniony: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA

Laureat: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Wyróżniony: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu

LAUREAT GRAND PRIX 2014: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza” w Krakowie

KATEGORIA: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Laureat: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”
Wyróżnienie: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Tarnowie

KATEGORIA: EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sącz
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży ST.R.I.M

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Laureat: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Homini et Terrae z Zabierzowa

KATEGORIA: AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

Laureat Grand Prix: Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice

Kategoria Polityka Społeczna Zdrowie oraz Działalność na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Laureat: Fundacja im. Brata Alberta, Radwanowice

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach

Kategoria Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

Laureat: Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute (Żydowskie Muzeum Galicji), Kraków

Kategoria Edukacja i Nauka

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie

Kategoria Sport, Turystyka, Rekreacja, Ekologia oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego

Wyróżnienie: Akademia Karate Tradycyjnego Niepołomice

Kategoria Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska

Laureat: Jurajska Izba Gospodarcza, Zabierzów

Wyróżnienie: Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "NADZIEJA", Wieprz

LAUREAT GRAND PRIX 2012:
Fundacja Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Wyróżniony: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Laureat: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie
Wyróżniony: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”

EDUKACJA i NAUKA
Laureat: Fundacja Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Wyróżniony: Parafia Św. Jakuba Apostoła

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA
Laureat: Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Kraków
Wyróżniony: Sądecka Organizacja Turystyczna

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Wyróżniony: Fundacja Im. Hetmana Jana Tarnowskiego

LAUREAT GRAD PRIX 2011:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
Wyróżniony: Fundacja "DR CLOWN" (Oddział Kraków)

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Laureat: Fundacja "Edukacyjne Centrum Żydowskie"
Wyróżniony: Chłopięcy Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses"

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Wyróżniony: Stowarzyszenie MANKO

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, EKOLOGIA ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Laureat: Krakowski Klub Sportowy "Jura Moto Sport"
Wyróżniony: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Spółdzielnia Socjalna "OPOKA"
Wyróżniony: Fundacja Rozwoju Gmin Polskich

NAGRODA GRAND PRIX 2010
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” z Tarnowa

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” ze Starego Sącza
Wyróżnienie: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
Laureat: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
Wyróżnienie: Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” z Tarnowa
Wyróżnienie: Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa z Sękowej

SPORT ZDROWIE I TURYSTYKA
Laureat: Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich z Zawoi
Wyróżnienie: Tarnowskie Hospicjum Domowe im. Bł. Fryderyka Ozanama

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji

LAUREAT GRAND PRIX 2009
Związek Podhalan w Nowym Targu

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie
Wyróżnienie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Gorlicach

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
Laureat: Związek Podhalan w Nowym Targu
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: SALTROM Salezjański Ruch Troski o Młodzież w Krakowie
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA” w Brzesku

SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA
Laureat: Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie
Wyróżnienie: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN w Krakowie

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu
Wyróżnienie: Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” w Krakowie

LAUREAT GRAND PRIX 2008
Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Rejestr Dawców Szpiku Kostnego

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Stowarzyszenie "ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania w Tarnowie"
Wyróżniony: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych "STOPIL"
Wyróżniony: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" w Wadowicach

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
Laureat: Towarzystwo Przyjaciół Sztuki w Miechowie
Wyróżniony: Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
Wyróżniony: Tarnowska Orkiestra Kameralna

EDUKACJA I NAUKA 
Laureat: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie 
Wyróżniony: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

SPORT, ZDROWIE, TURYSTYKA
Laureat: Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" Rejestr Dawców Szpiku Kostnego
Wyróżnienie: Sądecka Organizacja Turystyczna,
Wyróżniony: Caritas Diecezji Kieleckiej "Hospicjum im. Bł. S. Bernardyny Jabłońskiej"

AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA
Laureat: Stowarzyszenie "GOŚCINIEC"
Wyróżniony: Olkuskie Stowarzyszenie "Miasta Partnerskie"

LAUREAT GRAND PRIX
Stowarzyszenia Dziewczęcy Chór Katedralny „PUELLAE ORANTES”

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „SURSUM CORDA”
Wyróżniony: Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjno – Misyjny „MAGNIFICAT”
Wyróżniony: Stowarzyszenie „RES SACRA MISER” w Olkuszu
Wyróżniony: Fundacja Rozwoju Społecznego „DEMOS”

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO”
Wyróżniony: Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego
Wyróżniony: Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
Wyróżniony: Fundacja ARKA
Wyróżniony: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Wolbromiu
Wyróżniony: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „OGNISKO”

POLITYKA PRORODZINNA
Laureat: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski
Wyróżniony: Fundacja „Viribus Unitis – Połączonymi Siłami”

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Stowarzyszenie Oświatowe Wsi Kwiatonowice 
Wyróżniony: Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

KULTURA
Laureat: Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór Katedralny „PUELLAE ORANTES”

SPORT, ZDROWIE
Laureat: Stowarzyszenie „Amazonek” w Brzeszczach
Wyróżniony: Uczniowski Klubu Sportowy „Ryter”

TURYSTYKA, REKREACJA
Laureat: Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CYKLISTA”
Wyróżniony: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Tarnowskiej”

ROZWÓJ GOSPODARZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY
Laureat: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
Wyróżniony: Niezależne Zrzeszenie Studentów AP w Krakowie

OBYWATEL I PRAWO
Laureat: Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”
Wyróżniony: Ochotnicza Straży Pożarna w Barcicach

EKOLOGIA
Wyróżniony: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

LAUREAT GRAND PRIX 2006:
Fundacja „Mam Marzenie”

POLITYKA SPOŁECZNA
Laureat: Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”
Wyróżniony: Stowarzyszenie „U Siemachy”

POLITYKA PRORODZINNA
Laureat: Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń”
Wyróżniony: Zespół Placówek CARITAS w Proszowicach

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureat: Fundacja „Mam Marzenie”
Wyróżniony: Fundacja im. Brata Alberta

EDUKACJA I NAUKA
Laureat: Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Chełmku
Wyróżniony: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu

KULTURA
Laureat: Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Wyróżniony: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie

SPORT, ZDROWIE
Laureat: Towarzystwo Sportowe „Wisła” Kraków
Wyróżniony: Małopolskie Zawiązek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

TURYSTYKA, REKREACJA
Laureat: PTTK im. Romana Nitribitta w Krynicy – Zdroju
Wyróżniony: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego zs. Akademii Rolniczej w Krakowie

ROZWÓJ GOSPODARZY, ROZWÓJ RYNKU PRACY, ROZWÓJ LOKALNY
Wyróżniony: Niezależne Zrzeszenie Studentów AP w Krakowie

OBYWATEL I PRAWO
Laureat: Fundacja „Instytut Studiów Strategicznych”
Wyróżniony: Stowarzyszenie „WIOSNA”