Kryształy Soli

nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Nagroda Kryształy Soli

Amicus Hominum

dla osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka

Nagroda ustanowiona w 2006 roku ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka  i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych...