Regulamin newslettera

Zgody

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, moich danych osobowych zawartych w adresie mailowym w celu przesyłania Newslettera z „Małopolski informator NGO”. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219)

Zapoznałem/-am, się z informacją że:
- Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Małopolskie. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
- Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony moich danych osobowych pod e- mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
- Administrator będzie przetwarzać moje dane wyłącznie w celu przesyłania Newslettera z „Małopolski Informator NGO”.
- Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do subskrypcji Newslettera. Niepodanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości otrzymywania Newslettera.
- Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu aż nie zrezygnuję z subskrypcji Newslettera. W każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera z „Małopolski Informator NGO”, którego będę otrzymywać.
- Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
- Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
- Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin.