Działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

BUDŻET OBYWATELSKI

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Budżet obywatelski

Pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. 

Budżet Obywatelski pozwala kształtować najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Dowiedz się więcej o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego

0

MILIONÓW ZŁOTYCH

na realizację zadań

0

GŁOSUJĄCYCH

w 3. edycji

0

ZWYCIĘSKICH ZADAŃ

w 3. edycji

Małopolskie forum organizacji pozarządowych

Platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi

Forum jest otwartą i dobrowolną formą współpracy. Dzięki tej płaszczyźnie możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, czy też upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli małopolskich NGO poprzez organizowane warsztaty, szkolenia oraz panele dyskusyjne.

Forum jest także cenną platformą porozumienia dla samych organizacji pozarządowych. Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne, jednak w jak najszerszym stopniu korespondują z oczekiwaniami małopolskiego sektora pozarządowego.

Zapisz się na nasz newsletter

i otrzymuj aktualności dotyczące NGO i sektora pozarządowego na swoją skrzynkę e-mail.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest  Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków moich danych osobowych w celu przesyłania Newslettera „Małopolski Informator NGO”. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 


Informuje my, że treść obowiązku informacyjnego została zamieszczona w regulaminie.

Regulamin